I Forum Organizacji Młodzieżowych #Wspólnie dla Przyszłości 19-21.09.2014 r.

10408063_717410888319688_9129002931320903929_n
Otwarcie wystawy „W Hołdzie”
23 lipca 2014
Przełomowy rok 2015
20 marca 2015

I Forum Organizacji Młodzieżowych #Wspólnie dla Przyszłości 19-21.09.2014 r.

#Wspólnie dla Przyszłości

#Wspólnie dla Przyszłości

Uważamy, że obecny poziom współpracy między organizacjami młodzieżowymi nie jest wystarczający i możemy go poprawić. Chcemy, aby Forum stało się, poprzez budowanie sieci organizacji oraz integrację ich członków, przestrzenią współpracy pomiędzy organizacjami młodzieżowymi. Jest to realny cel, zwłaszcza biorąc pod uwagę podobieństwo celów oraz sposobów działania naszych organizacji, a także aktywność w różnych regionach Polski. Chcemy rozwijać wiedzę, kompetencje i umiejętności uczestników podczas szkoleń, warsztatów i wykładów. Skupiamy się głównie na kompetencjach miękkich, aby zwiększyć skuteczność działania młodych ludzi zaangażowanych w trzecim sektorze oraz udostępnić uczestnikom „narzędzia” do skuteczniejszego rozwiązywania problemów społecznych.

Dzięki temu chcemy wykorzystać potencjał organizacji młodzieżowych, pozwalający w przyszłości realizować wspólne projekty, które przekraczają możliwości pojedynczej organizacji. Jesteśmy przekonani, że pierwsze pomysły na wspólną działalność pojawią się już na naszym wrześniowym Forum.

I Ogólnopolskie Forum Organizacji Młodzieżowych odbędzie się w dniach 19-21 września we Wrocławiu.

Zjazd „Wspólnie dla Przyszłości” to trzydniowe forum o charakterze szkoleniowym i integracyjnym dla około 200 członków organizacji młodzieżowych z całej Polski, zwłaszcza zaangażowanych w działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego i kształtowania postaw patriotycznych. Uczestnicy forum wezmą udział w blokach warsztatowych oraz w inspirujących wykładach i dyskusjach z ekspertami z Polski i zagranicy. Projekt ma charakter otwarty dla aktywnych społecznie osób z całego kraju.

Podczas Forum uczestnicy będą mogli wziąć udział w blokach warsztatowych poświęconych m.in.: zarządzaniu projektami, budowaniu zespołu, byciu liderem, wystąpieniom publicznym oraz fundraisingowi, prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów. Oprócz tego przewidziane są inspirujące wykłady i dyskusje z ekspertami polskimi oraz międzynarodowymi. Aby lepiej się poznać, organizatorzy przewidują również zajęcia i gry integracyjne, które ułatwią prace warsztatowe i pomogą budować przyjazną atmosferę między uczestnikami. Projekt ma zainicjować cykl corocznych spotkań, nastawionych na szkolenia, warsztaty, integrację środowiska organizacji młodzieżowych oraz networking. Odwiedź stronę WSPÓLNIE DLA PRZYSZŁOŚCI, by dowiedzieć się więcej.

Organizatorami projektu są Fundacja Sapere Aude, Młodzi dla Polski i Studenci dla Rzeczypospolitej.