Spotkanie z mec. Jerzym Michalakiem oraz Wojciechem Błońskim – radnymi miasta Wrocławia

List trzeci (o państwie narodowym)
12 stycznia 2013
„Partie żeście zmienili, pouciekaliście jak szczury!”*
21 stycznia 2013

Spotkanie z mec. Jerzym Michalakiem oraz Wojciechem Błońskim – radnymi miasta Wrocławia

Dnia 15 stycznia w siedzibie Fundacji Sapere Aude odbyło się spotkanie z mec. Jerzym Michalakiem oraz Wojciechem Błońskim – radnymi miasta Wrocławia.