Księga hańby Wojciecha Jaruzelskiego

Spotkanie z Anną Szarycz
30 maja 2013
Sytuacja geopolityczna Polski spotkanie z prof. Markiem Janem Chodakiewiczem
19 czerwca 2013

Księga hańby Wojciecha Jaruzelskiego

Patriotyczne organizacje młodzieżowe, wśród których znalazła się również Fundacja Sapere Aude, przygotowują prawdziwą „księgę zasług” dla Wojciech Jaruzelskiego. Akcja ma wyrazić sprzeciw wobec promowanej przez SLD księgi pamiątkowej z okazji 90. urodzin generała.

Księgę redaguje prof. Jerzy Wiatr, który w stanie wojennym stał na czele Zespołu Partyjnych Socjologów przy KC PZPR. Wpisać się do niej mają m.in. Aleksander Kwaśniewski, Jerzy Urban oraz Michaił Gorbaczow.

Organizatorzy akcji, jako przedstawiciele młodego pokolenia, protestują wobec próby zafałszowania historii komunizmu w Polsce oraz przeciwko wynoszeniu na piedestał  Wojciecha Jaruzelskiego jako męża stanu. Nie chcą pozwolić, aby stawiać za wzór ludzi, którzy są odpowiedzialni za zbrodnie z czasów komunizmu. Dlatego też zamierzają stworzyć prawdziwą księgę „zasług” Wojciech Jaruzelskiego.

W ramach akcji na Facebooku każdy chętny może przedstawiać „fakty z życia Wojciecha Jaruzelskiego – daty zdarzeń, za które powinien odpowiedzieć, nazwiska ludzi, którzy przez niego doświadczyli ciężkich krzywd lub ponieśli śmierć”. Informacje te zostaną zebrane w księgę pamiątkową, która następnie zostanie przekazana władzom SLD, próbującym, zdaniem inicjatorów akcji, „wymazać ze świadomości społecznej zbrodniczy charakter władzy
komunistycznej w Polsce”.

Organizatorami akcji są: Stowarzyszenie Młodzi dla Polski, Fundacja Sapere Aude, Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczpospolitej oraz Stowarzyszenie Koliber.