Happening Zmieleni.pl we Wrocławiu – Piotr Wojtyczka (Fundacja Sapere Aude)

Spotkanie z Krzysztofem Majem
28 listopada 2012
List pierwszy (o państwie narodowym słów kilka)
30 listopada 2012

Happening Zmieleni.pl we Wrocławiu – Piotr Wojtyczka (Fundacja Sapere Aude)

W ubiegłą sobotę we Wrocławiu odbył się happening Zmieleni.pl dotyczący wprowadzenia Jednomandatowych Okręgów Wyborczych w Polsce. Na temat akcji wypowiedział się Prezes Fundacji Sapere Aude – Piotr Wojtyczka.

Materiał wyprodukowany przez zmieleni.pl.