O FUNDACJI – LUDZIE I IDEA

Podstawą działalności Fundacji jest chęć tworzenia przestrzeni dialogu dla środowisk różniących się światopoglądowo.

Na poziomie idei pragniemy inicjować debatę publiczną związaną z życiem politycznym, społecznym i kulturalnym. Uważamy, że integracja wielu środowisk, a w konsekwencji szukanie porozumienia i praca nad kompromisem są niezbędne dla społecznego rozwoju.

Ważnym elementem naszej działalności jest wola upowszechniania postaw republikańskich i krzewienia ducha patriotycznego. Zależy nam także na aktywizacji młodych ludzi poprzez edukacje z zakresu wolnorynkowej przedsiębiorczości i problematyki gospodarczej kraju.