FSA wnioskuje o nadanie Nagrody Wrocławia 2013 Jego Ekscelencji Marianowi Gołębiewskiemu

Akcja „Zajączek” – Pomóżmy dzieciakom!
20 marca 2013
Prawdy Kierdziołka, prawdy PO czyli unijny triathlon
22 marca 2013

FSA wnioskuje o nadanie Nagrody Wrocławia 2013 Jego Ekscelencji Marianowi Gołębiewskiemu

Fundacja Sapere Aude wnioskuje o nadanie Nagrody Wrocławia 2013 Jego Ekscelencji Marianowi Gołębiewskiemu, Arcybiskupowi Metropolicie Wrocławskiemu i Wielkiemu Kanclerzowi Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Arcybiskup Marian Gołębiewski urodził się 22 września 1937 r. w Trzebuchowie niedaleko Włocławka.  W latach 1952 – 1956 był uczniem Niższego Seminarium Duchownego we Włocławku. W szkole interesował się raczej matematyką i przedmiotami ścisłymi i – jak wspomina – nie był do końca pewien czy poradzi sobie jako kapłan. W latach 1956 – 1962 odbył studia w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku i 24 czerwca 1962 r. został wyświęcony na kapłana.

 

 

 

W latach 1966 – 1976 odbywał studia z zakresu biblistyki najpierw na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a następnie w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. W 1976 r. uzyskał tytuł doktora i został wykładowcą Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, prowadząc wykłady z Pisma Świętego oraz lektoraty języków biblijnych. W latach 1983 – 1992 pełnił funkcję rektora tegoż Seminarium. Wykładał także w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, w której w 1995 r. został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego.

20 lipca 1996 Jan Paweł II mianował go biskupem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. W trakcie pełnienia funkcji biskupa diecezjalnego koszalińsko-kołobrzeskiego był członkiem Rady Naukowej i Komisji Nauki Wiary w Konferencji Episkopatu Polski.

3 kwietnia 2004 po przyjęciu przez papieża Jana Pawła II rezygnacji kardynała  Henryka Gulbinowicza został mianowany arcybiskupem metropolitą wrocławskim. Ingres do wrocławskiej katedry odbył 24 kwietnia 2004. W tym dniu został także wielkim kanclerzem Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Jako arcybiskup metropolita wrocławski w ramach Konferencji Episkopatu Polski został członkiem Rady Stałej Episkopatu, przewodniczącym Rady ds. Apostolstwa Świeckich, przewodniczącym Sekcji Biblijnej Komisji Nauki Wiary oraz członkiem Rady Naukowej.

W 2012 z racji osiągnięcia wieku emerytalnego złożył rezygnację, która została przyjęta przez papieża Benedykta XVI.

Arcybiskup Marian Gołębiewski pozostaje w sercach wrocławian jako pasterz głębokiej mądrości i otwartości. Szczególnie znaczące są jego wysiłki w pogłębianiu wiedzy biblijnej wśród duchowieństwa i wiernych. Pochodząc samemu ze środowiska naukowego, odegrał niezwykle ważną rolę w budowaniu klimatu współpracy we wrocławskim środowisku naukowym, w którym zyskał wielkie uznanie i szacunek.

Z sukcesem kontynuował dzieło tworzenia relacji wzajemnego szacunku z kościołami innych wyznań chrześcijańskich a także z mieszkającymi we Wrocławiu wyznawcami judaizmu i islamu.

Zwracamy się do Szanownych Państwa Radnych – członków Komisji Nominacyjnej o pozytywne rozpatrzenie kandydatury Arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego do Nagrody Wrocławia za rok 2013.

Prezes zarządu

Fundacji Sapere Aude

Piotr Wojtyczka