Debata na temat polityki zagranicznej Polski w ramach UE

Spotkanie z Pawłem Wróblewskim
24 kwietnia 2012
Debata na temat zatrudnienia absolwentów szkół wyższych na wrocławskim rynku pracy
17 maja 2012

Debata na temat polityki zagranicznej Polski w ramach UE

7 maja o godzinie 12.00 na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii (sala 2D) odbędzie się „Debata na temat polityki zagranicznej Polski w ramach UE”.

Zaproszeni goście: Jarosław Obremski (ODŚ), Beata Kempa (Solidarna Polska), Józef Pinior (PO) oraz Jarosław Sellin (PiS).

 

 Plan debaty:

I blok tematyczny: Pojęcie suwerenności Polski w ramach UE – w ramach tego bloku zaproszeni goście będą rozmawiać na temat współczesnego pojmowania pojęcia „suwerenność”. W jakich aspektach ingerencja prawa unijnego ułatwia nam życie i umacnia wolności obywatelskie, a w jakich utrudnia? Czy przy założeniu, że najważniejszym przejawem suwerenności jest możliwość tworzenia i znoszenia prawa, możemy mówić o Polsce jako o suwerennym państwie? Jakie namacalne przejawy suwerenności Polski można wskazać w dzisiejszych czasach?

II blok tematyczny: Polska polityka zagraniczna w obliczu kryzysu w ramach Unii Europejskiej – w ramach tego bloku zaproszeni goście będą próbowali odpowiedzieć na pytanie o jakość i skuteczność polskiej polityki zagranicznej po powstaniu dyplomacji europejskiej, a także rozwikłać następujące kwestie: czy w polskich warunkach pojęcie „racji stanu” nie jest jedynie pustym frazesem? Czy możliwe jest stworzenie pewnego uniwersalnego katalogu wartości, jakimi powinna kierować się polska dyplomacja, niezależnie od polityków będących w danym momencie u władzy? Czy w dzisiejszym świecie możliwe jest stosowanie paradygmatu realistycznego w polityce zagranicznej, czyli prowadzenie jej bez kierowania się prywatnymi sympatiami i uprzedzeniami poszczególnych polityków?

III blok tematyczny: Quo Vadis Unia Europejska? – w ramach tego bloku zaproszeni goście będą zastanawiać się nad przyszłością UE. W jakim kierunku powinniśmy iść w momencie kryzysu UE: jeszcze większej centralizacji i przekazywania kolejnych kompetencji instytucjom unijnym, czy może likwidacji unijnej biurokracji i utworzenia Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pozostawiając zręby Wspólnot Europejskich (unię celną, strefę Schengen)? Czy Polska jest w stanie utworzyć przeciwstawną do francusko-niemieckiej koncepcję rozwiązania problemów w strefie euro? Na ile utworzenie dyplomacji europejskiej może być zagrożeniem dla niezależnej polityki zagranicznej państw członkowskich? Jak w obecnych czasach należy rozumieć pojęcie „Europa dwóch prędkości”?