Chcemy upamiętnienia Generała Fieldorfa „Nila” we Wrocławiu

Konferencja na temat szkolenia sportowego dzieci i młodzieży we Wrocławiu
6 września 2013
Nakręć się na pomoc
29 września 2013

Chcemy upamiętnienia Generała Fieldorfa „Nila” we Wrocławiu

Fundacja Sapere Aude oraz Serwis Red is Bad chcą, by we Wrocławiu upamiętniono Augusta Emila Fieldorfa, ps. „Nil”.

Ostatnie miesiące pokazują, że w naszym kraju coraz bardziej ożywiona staje się dyskusja historyczna na temat często niedocenianych do tej pory należycie najwybitniejszych polskich bohaterów z czasów drugiej wojny światowej. Wciąż jest wśród nas wielka potrzeba, by w świadomości społecznej obecni byli Powstańcy Warszawscy, Żołnierze Wyklęci oraz inne heroiczne postaci z tak tragicznego dla Polski okresu.

Fundacja Sapere Aude oraz Serwis Red is Bad wychodzą tym nastrojom naprzeciw. Wspólnie chcemy, aby we Wrocławiu upamiętniony został August Emil Fieldorf, ps. „Nil” – generał brygady Wojska Polskiego, dowódca Kedywu Komendy Głównej AK, twórca niepodległościowej organizacji NIE, kawaler Orderu Orła Białego.

W najbliższym czasie będziemy wnioskować do Rady Miejskiej Wrocławia o to, by któryś z wrocławskich obiektów został nazwany imieniem jednego z najbardziej zasłużonych żołnierzy Armii Krajowej i polskiego podziemia niepodległościowego.

W ciągu najbliższych tygodni chcielibyśmy zebrać także Wasze pomysły, w jaki sposób moglibyśmy wspólnie utrwalić pamięć o tym wielkim Polaku. Wszelkie propozycje dotyczące upamiętnienia we Wrocławiu generała Augusta Emila Fieldorfa, prosimy nadsyłać na adres mailowy: generalnilwroclaw@wp.pl

Zainicjowana w sierpniu przez Organizację Młodzi dla Polski oraz Serwis Red is Bad akcja mająca na celu doprowadzenie do powstania w Warszawie pomnika pułkownika Witolda Pileckiego, jej pozytywny odbiór i sam aspekt dydaktyczny pokazują, jak wielki jest wśród nas wciąż, mimo upływu lat, szacunek do największych polskich patriotów.

Bohaterstwo generała „Nila”, jego przywiązanie do bliskich nam wszystkim wartości oraz odwaga okazana w momentach krytycznych dla niepodległej Polski, powinny inspirować wiele kolejnych pokoleń. My wszyscy możemy się do tego przyczynić.

Zachęcamy do przyłączenia się do akcji na Facebooku.