Akcja wsparcia dla Ukrainy we Wrocławiu

Prawicowy flirt z nazizmem
22 stycznia 2014
Upominamy się o Was
8 lutego 2014

Akcja wsparcia dla Ukrainy we Wrocławiu

Ukraina - Marsz

1 lutego o godzinie 12.00 na wrocławskim Rynku odbyła się akcja wsparcia dla Ukrainy.  

Akcja rozpoczęła się w samo południe na Pl. Biskupa Nankiera, skąd uczestnicy w marszu wyruszyli na Rynek. Tam z kolei odczytany został oficjalny manifest akcji, a głos zabrali m.in.: Wiceprezydent Wrocławia Anna Szarycz, Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia Jacek Ossowski, Radny Rady Miejskiej Wrocławia Jerzy Michalak oraz przedstawiciele wspólnoty ukraińskiej we Wrocławiu.

Akcja nie była wyrazem wsparcia dla żadnej organizacji politycznej na Ukrainie. Wydarzenie miało przede wszystkim charakter protestu przeciwko przemocy.

Poniżej zamieszczamy treść manifestu marszu:

Jesteśmy w wysokim stopniu zaniepokojeni konfliktem, który ma miejsce w Ukrainie. Podczas pogłębiającego się kryzysu siedem osób straciło życie a setki zostały rannych. W tym trudnym czasie zapewniamy o swojej pełnej solidarności z narodem ukraińskim. 

Apelujemy do władz Ukrainy o respektowanie praw człowieka i zasad obowiązujących każde demokratyczne państwo. Osoby odpowiedzialne za nieuzasadnione użycie siły wobec obywateli powinny zostać ukarane. Jednocześnie apelujemy do protestujących o czuwanie nad spokojnym przebiegiem demonstracji i zdystansowanie się od tych manifestantów, którzy posuwają się do działań siłowych i radykalnych. 

Wierzymy, że jedyną drogą do zgodnego współistnienia jest dialog. Nawołujemy zatem strony konfliktu oraz każdą strukturę obywatelską i polityczną w Ukrainie do porzucenia przemocy i podjęcia pokojowych inicjatyw – spotkań i negocjacji – dla dobra całego narodu ukraińskiego.

Organizatorem akcji była Fundacja Sapere Aude.