O Fundacji

Podstawa naszej działalności to tworzenie przestrzeni dialogu dla środowisk, które nie zgadzają się światopoglądowo. Inicjujemy debatę publiczną na ważne tematy polityczne, społeczne i kulturalne.
Uważamy, że integracja różnorodnych środowisk, szukanie porozumienia i praca nad kompromisem
są niezbędne dla rozwoju społecznego.

Kim jesteśmy

Kilkadziesiąt osób, które wierzą w wyznaczone ideały i dążą do ich spełnienia.
Zależy nam na pielęgnowaniu wartości będących podstawą społeczeństwa obywatelskiego.

Co robimy ?

Drugim filarem naszej działalności jest upowszechnianie postaw republikańskich i patriotycznych. Szczególnie zależy nam na aktywizacji ludzi młodych – zwłaszcza studentów – i uczeniu ich przedsiębiorczości , która pozwoli im lepiej odnaleźć się we współczesnym świecie.

Historia

Promowanie historycznego wizerunku państwa polskiego - jego kultury i korzeni.

Rozwój

Wzrost społeczeństwa obywatelskiego poprzez upowszechnianie i kształtowanie postaw patriotycznych

Przyszłość

Prowadzenia dialogu społecznego na tematy polityczne, kulturalne i naukowe, wspieranie działań na rzecz rozwoju gospodarczego Polski.

Rekrutacja

Szukamy ludzi z pasją, otwartych na współpracę, którym nie są obce wartości patriotyczne i obywatelskie. Wdrażamy ideały, w które głęboko wierzymy. Razem możemy tworzyć wielkie rzeczy. Dołącz do nas.

zrealizowanych wydarzeń i projektów

stałych i aktywnych członków

wybitnych członków honorowych

lata działalności fundacji